Skip to content

Vorige BCQ activiteiten

8 januari 2024

Nieuwjaarsborrel

We kijken terug op een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel op de locatie Unicum Elzenhagen.

Le tour de BCQ

Zaterdag 3 juni hebben we onze Tour de BCQ gefietst.

Als 1e bedrijf Metazet, waar na een inspirerende inleiding van Luke van Adrichem zijn rondgeleid in de fabriekshal door Leo , Luke, Ronald en Patrick. Indrukwekkend, zowel productie als eigen ontwerp en fabricage van de machines om de producten te kunnen fabriceren.

Hierna na Molenaar Service. Jelle , welbespraakt , vertelt vol trots over de route van Ambachtsweg naar Lotsweg. Hier , op ruim 3.000m2 staat een bedrijf met een breed scala van werkzaamheden zoals boren, slopen, bouwen en infra. Behalve dit bedrijf bevindt zich op deze locatie ook Ander Hout en Tree ID . Ook hier zijn we rondgeleid en als afsluiting de belangrijke 3e helft met borrel en hapje.

Een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze zeer geslaagde middag: bedankt. 

29 november 2022

Business babbels

Het bestuur van de BCQ heeft het initiatief genomen om als trial een avond te organiseren met een gastspreker.  We zijn hierdoor aangemoedigd door een groep jongeren.

Doel  van deze avond is om het echte business to business gevoel te creëren. Een gastspreker met een interessant actueel onderwerp, waarbij interactie gewenst is. Daarna de uiterst belangrijke 3e helft, waarbij onder genot van een drankje de onderlinge discussie deze avond tot een compleet succes moet maken. Open kennisuitwisseling tussen aanwezigen met diverse achtergronden verrijkt een ieder als ondernemer.

Onze BCQ lid en gastspreker van deze 1e Business babbels was Corné van Zeijl, Analist en strateeg bij vermogensbeheerder Actium. Verder financieel expert bij o.a. FD , BNR en Telegraaf .

Corné hield een lezing over het marktsentiment, financiële,  beurzen, inflatie en crypto. Allemaal diverse onderwerpen die toch weer naadloos in elkaar overliepen , alle beïnvloeden elkaar. De interactie tijdens deze lezing gaf aan , dat er veel interesse was in deze onderwerpen.

Na de lezing van ruim een uur, was daar de 3e helft. Onder genot van een drankje kwam de onderlinge discussie op gang. Er was veel gesprekstof na zo’n interessant uurtje.

Mooi om te zien was dat Corné zich tot het einde van de avond bewoog tussen de aanwezigen , zodat een ieder in staat was om vanuit eigen interesse nog gerichter met hem de discussie aan te gaan.

Wij kijken met een zeer tevreden gevoel terug op deze 1e Business Babbels , waarbij de bijdrage van Corné essentieel was. Maar uiteraard ook een groot compliment voor de vele aanwezigen , die de tijd vrij maakten om naar de Knaap Corner te komen.

Er staan uiteraard nog aantal uitdagingen open : nu waren er bijvoorbeeld 3 dames , dat aantal moet toch omhoog kunnen.

Op basis van het tevreden gevoel na de 1e avond organiseren we medio mrt 2023 een 2e Business Babbels.

Uiteraard blijven we gewoon onze andere bijeenkomsten organiseren , zoals U van ons gewend bent.

11 november 2022

Bezoek aan Van Gelder groente & Fruit in Ridderkerk

Met ruim 60 leden zijn we op deze vrijdagochtend naar Ridderkerk gereden voor een bezoek aan Van Gelder groente & fruit. Deze hypermoderne AGF leverancier levert al 65 jaar dagvers product aan hotels, horeca, verzorging tehuizen etc. Van Gelder is gestart als dorpswinkel en uitgegroeid naar marktleider in Nederland.

Na een inspirerende inleiding over de ontstaansgeschiedenis van Van Gelder volgde een 1,5 uur durende rondleiding in een uiterst moderne verwerkingsruimte. Met een temperatuur van 4 graden moesten we ons allemaal goed aankleden. Vergaande automatisering en robotisering zorgde voor een reductie van 250 naar 15 medewerkers op deze afdeling.

Overal om ons heen zagen we bewegende kratten (met unieke barcode ) gevuld met diverse groenten, die zelfstandig hun route door de diverse ruimten aflegden. Om uiteindelijk , op perfecte volgorde van afleveren, te worden geladen in kleine en grote vrachtwagens voor distributie door geheel Nederland. 

Na deze rondleiding stond er een uitgebreide lunch klaar, uiteraard volledig vegetarisch. Tijdens deze lunch was er volop tijd om met elkaar dit inspirerende bezoek te evalueren.

Een bezoek, gekenmerkt door gezelligheid, maar vooral ook een inspiratiebron voor goede onderlinge gesprekken en gezelligheid.